Verotuksen sudenkuopat

Jokainen pk-yritys joutuu painiskelemaan monenlaisten veroasioiden kanssa. Verotus ei ole yritykselle ylivoimaista ja hankalaa, kun asiat hoidetaan alusta alkaen avoimesti ja yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.Verotuksen sudenkuopat

Verotuksen ja verottajan kanssa asioimisen ei tarvitse olla yritykselle sellainen peikko, joksi se helposti leimataan. Kun asiat hoidetaan alusta lähtien avoimesti ja säännösten mukaisesti, ongelmilta ja ikäviltä seurauksilta vältytään.

Ota aloite omiin käsiin - keskustele asiat ennakolta kuntoon

Verotukseen liittyvät riskit aiheutuvat usein yrityksen omasta toiminnasta - tietämättä tai tarkoituksella. Yrityksen on mahdollista välttyä turhilta harmeilta, kun se ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • Yrityksen perustamisvaiheessa on hoidettava monia uusia asioita. Erilaisten lomakkeiden, ilmoitusten ja selvitysten laatimiseen kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Tilitoimisto ja lakimies osaavat yleensä parhaiten auttaa yritystä.
  • Yrityksen taloushallinnon pitää olla kunnossa alusta lähtien. Tämä alue ei kestä vippaskonsteja. Valitse yritykselle luotettava ja kokenut kirjanpitäjä. Muista, että vaikka kirjanpito annetaan hoidettavaksi ulkopuoliselle, kirjanpitovelvollinen vastaa sen oikeellisuudesta kuitenkin aina itse. Vastuuta ei voi vierittää tilitoimiston niskoille. Tilitoimisto on vastuussa ainoastaan sellaisista rikkomuksista, joiden olemassaolosta se on tietoinen.
  • Yksityistalouden rahavarat on syytä pitää erillään yrityksen rahavaroista. Älä yllytä kirjanpitäjää kirjaamaan vähennyksiksi menoja, jotka eivät liity yritystoimintaan. Esim. yksityiset lomamatkat ovat selkeästi tällaisia menoja.
  • Älä luota kertomuksiin esimerkiksi siitä, että "meillä on mennyt sellainen vähennys läpi!". Käytä harkiten erilaisia tietolähteitä.
  • Noudata sovittuja määräaikoja. Asioita ei voi hoitaa panemalla päänsä pensaaseen.