Lomaketukea muualta

Erilaisten ilmoitusten, lupien ja hakemusten käsittely on osa käytännön riskienhallintaa. Siinä tarvitaan erilaisia lomakkeita.

Keskitetty suomalainen lähde lomakkeille on WWW:ssä toimiva Suomi.fi:n Asiointi ja lomakkeet -osio, joka helpottaa sähköistä asiointia valtion, kuntien, niiden virastojen ja muiden palveluun liittyneiden organisaatioiden kanssa. Palvelu on käyttäjälle maksuton.

Lomakkeita etsiessäsi tarkista myös kunkin viranomaisen oma tarjonta. Monilla on myös kattavat WWW-sivut, joilla tarjotaan lomakkeita yritysten käyttöön. Esimerkiksi ympäristöhallinnon sivuilla on koottu ympäristöasioihin liittyvät lomakkeet. Sivulta löytyvät mm. ympäristölupa ja -ilmoituslomakkeet, ympäristönsuojelun valvontalomakkeet ja paljon muuta.

Myös vakuutusyhtiösi saattaa tarjota lomakkeita sähköisesti WWW-palvelunsa kautta.

Yritysten sisäiseen käyttöön tarjottavia lomakkeita löytyy tästä palvelusta moniin riskienhallinnan tilanteisiin. Tutkimuslaitokset ovat tuottaneet monia muita lomakkeita tutkimusprojektiensa yhteydessä, ja yhä useammin ne löytyvät WWW-haun avulla.