Tervetuloa PK-RH riskienhallinta -sivustolle

Organisaatioiden toiminta on täynnä yllätyksiä. Toimintaympäristössä voi tapahtua äkillisiä ja isojakin muutoksia. Tavoitteita asetettaessa tehtyjä olettamuksia täytyy tarkentaa - tavoitteitakin saatetaan joutua muuttamaan. Organisaatio itsessään muuttuu merkittäväksi, laajennutaan uusille markkinoille, tehdään merkittävä yritysostos jne.

Arkinen toiminta voi keskeytyä, onnettomuuksia, vahinkoja, hävikkejä voi tapahtua. Kaikki tämä voidaan kuitenkin välttää. Kuulostaako mahdottomalta ja paljon luvatulta? Riskeihin voidaan vaikuttaa. Tarvitaan tervettä järkeä, käytännön toimia ja työvälineitä, joiden avulla riskeihin ja niiden hallintaan päästään systemaattisesti ja tavoitehakuisesti sekä nopeasti käsiksi.

Olet oikealla asialla - tämä pk-yrityksille suunniteltu sivusto auttaa perehtymään riskienhallintaan, sen perusteisiin, rakenteisiin ja prosesseihin. Samalla se auttaa kehittämään riskienhallinnan kokonaisnäkemys, sen liittymistä organisaation toimintaan luontevana osana johtamista. Saat apua mm. organisaatiosi riskiarviointien ja -analyysien tekemisessä sekä ulkopuolisen avun etsimisessä riskienhallinnan tueksi. Tästä potkua riskienhallintaan!

Pk-yritysten riskikenttä on laaja. Henkilöstö, koneet, tuotteet, markkinointi - niillä kaikilla on omat riskinsä. Riskeihin voidaan kuitenkin vaikuttaa. Ja vieläkin enemmän: riskejä voidaan hallita. Tästä riskienhallinnan WWW-palvelusta löydät tiedon lisäksi selkeitä työvälineitä, joilla riskien tunnistaminen ja hallinta on helppoa ja nopeaa. Seuraavilla sivuilla kerrotaan, mitä riskit ja riskienhallinta on ja mitä konkreettista hyötyä saat riskienhallinnasta.

Mitä ovat riskit

Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi niihin voidaan vaikuttaa ja varautua ja niiltä voidaan suojautua. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta, vaan arkipäivän pienistä asioista. Jos riskeihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty ajoissa kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat käynnistää tapahtumaketjun, joka uhkaa koko yrityksen toimintaa. Riskejä otetaan usein myös tietoisesti ja harkiten, esimerkiksi ajan ja vaivan säästämiseksi. Riski voi liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus. Yritystoiminta edellyttää järkevää riskien ottamista.

Mitä on riskienhallinta

Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu kukin henkilöstön jäsen omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Riskienhallinnan hyödyt

Osaavasta riskienhallinnasta hyötyy jokainen yrityksestä elantonsa ansaitseva ihminen. Yhteistyö työnantajan ja työntekijöiden välillä tuo voimaa koko yrityksen toimintaan.