Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinnan tulee olla keskeinen osa yrityksen strategista ja operatiivista suunnittelua. Liiketoimintaympäristön jatkuvat ja viime aikaiset merkittävät suuret muutokset  vaikuttavat yrityksen toimintaan liittyviin riskeihin. Riskienhallinnan painopiste onkin siirtynyt perinteisistä tapahtuma- ja vahinkoriskeistä koko yritystoimintaan kohdistuvien riskien kattavaan ja systemaattiseen selvittämiseen.

Kriittisten ja merkittävien riskien tehokas tunnistaminen, arviointi ja hoito on ensiarvoisen tärkeää niinyrityksen kuin sidosryhmien kannalta. Myös hyvähallintotapa edellyttää, että riskienhallinnan toimeenpanoon järjestelmällistä ja luotettavaa.

Riskienhallinnan periaatteet ja vastuut määritellään yrityskohtaisesti ja usein myös dokumentoidaan kirjallisesti sekä niistä informoidaan koko henkilökuntaa.

Tärkeitä käytännön periaatteita riskienhallinnan toteuttamiseksi:

 1. Tunne yrityksesi tila ja oma tilasi
  Mitkä ovat haavoittuvat paikat, mitkä ovat riskit? Mikä on riskinkantokykynne?
  • Tunne lähtötilanteesi: Mitkä ovat akilleen kantapääsi?
  • Tunnista toiminnan kriittiset ja haavoittuvat pullonkaulat
  • Käytä riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa hyväksi havaittuja toimintamalleja ja menetelmiä
 2. Tee riskeille jotain. Älä unohda niitä, vaikka kiire olisikin
  • Älä lakaiset riskejä maton alle: Murphyn lain mukaan iskevät nopeasti takaisin
  • Pelkkä tekninen suojaus ei riitä: Vahingot keksivät kyllä keinot
 3. Seuraa ja kehitä tilannetta
  • Älä luota liikaa aiempiin hyviin kokemuksiin. Vahinko se on ensimmäinenkin!
  • Muista mitä eräs huippujohtaja sanonut: "Vain vainoharhaiset yritykset selviävät!"
  • Vahdi kriittisen koneen toimintaa, ettei konerikko tule yllätyksenä
  • Kerää kokemuksia ongelmista - ja yritä oppia niistä!
  • Jos ilmiö on toistuva, seuraa sen kehittymistä. Voiko kehittymistä ennustaa?
  • Muista että kehittämistyö vaatii toimintojen jatkuvaa kriittistä tarkastelua
 4. Ole valmiina pahimpaan vaihtoehtoon ja tee etukäteissuunnitelmia. Miten käy ...
  • Jos projekti ei onnistu?
  • Jos hätäsuunnitelma otetaan käyttöön?
  • Jos tarvitaan tuotteen takaisinveto?
  • Jos tärkeä avainhenkilö poistuu?
 5. Tiedä, mitä maailmalla tapahtuu. Tunne keskeiset säädökset ja muiden yritysten kokemukset
  • Pidä silmät ja korvat auki
  • Käytä tietopankkeja ja asiantuntijoiden tiedonhankintapalveluja.
  • Kysy tietoa alan yhdistyksistä ja järjestöistä
 6. Kaikki aivot käyttöön - yhteistyöllä riskit hallintaan
  • 10 päätä tietää enemmän kuin 1. Ryhmätyössä 1 + 1 on usein enemmän kuin 2. Hyödynnä kaikkien osaaminen
  • Muista että riskienhallinnassa yrittäjän tuotteen tai teknologian tuntemus ei riitä - henkilöstön osaaminen ja kokemus on korvaamatonta
  • Ota päätöksenteossa aina huomioon useampia asioita kuin mitä itse tiedät tai muistat. Muut voivat ne muistaa!
  • Keskustele ongelmista, tee niistä julkisia. Kuuntele toisten mielipiteitä ja anna palautetta - muuten ajatukset tyrehtyvät nopeasti
  • Varmistu, että tieto tavoittaa kaikki ihmiset