Riskikarttoja

Riskikartta on visuaalinen tarkistuslistatyyppi, joka esittelee tarkasteltavan kohteen eri osat kaaviomuodossa.

Tästä on se etu, että tarkistuslista ei ole niin "veroilmoituksen näköinen" kuin perinteinen tarkistuslista. Riskien tunnistaminen on tällöin vapautuneempaa ja kartan muoto saa miettimään myös muita mahdollisuuksia.

Esimerkkikuvassa on pk-yrityksen riskikartta

Riskikartta

Tässä esimerkissä on vain kartan pääalueet, mutta normaalisti riskikartoissa on niiden alla pienet tarkistuslistat, joihin on koottu kunkin pääalueen keskeisimmät suojattavat asiat tai tyypilliset riskit.

Riskikartta toimii tehokkaimmin, kun siitä tekee piirtoheitinkalvon, jota käsitellään työryhmässä.

Tässä välinesarjassa on riskikarttoja kaikkiin keskeisiin riskilajeihin.

Riskikartat