Mitä ovat riskit?

Operatiiviset riskit ovat suurelta osin ihmisten aiheuttamia taikka ulkopuolisia tapahtumia, joihin itse ei voida vaikuttaa (esim. luonnon olosuhteet). Ihmisten aiheuttamiin organisaation sisäisiin tai ulkopuolisten aiheuttamiin riskeihin voidaan vaikuttaa ja varautua sekä niiltä voidaan suojautua. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta, vaan arkipäivän pienistä asioista. Jos riskeihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty ajoissa kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat käynnistää tapahtumaketjun, joka uhkaa koko yrityksen toimintaa.

Organisaation strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi riskejä otetaan myös tietoisesti ja harkiten, esimerkiksi taloudellisen menestyksen tai palvelutavoitteen saavuttamiseksi taikka ajan ja vaivan säästämiseksi. Myös tunnistetut liiketoimintamahdollisuudet sisältävät riskiä (mahdollisuutta ei kyetä hyödyntämään) esimerkiksi silloin, kun strategisten tavoitteiden saavuttamiseen otetaan riskiä mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Kaikki yritystoiminta edellyttää järkevää, riskinsietokykyyn oikein suhteutettua riskinottoa.

Uhkia ja mahdollisuuksia

Asiat eivät aina suju suunnitelmien mukaan: yrityksen myyntipäällikkö vaihtaa työpaikkaa kesken tärkeän projektin, pakkauskone rikkoutuu, liikehuoneisto käydään yöllä töhrimässä, sorvari katkaisee hiihtolomalla jalkansa, alihankkija tekee konkurssin. Elämä on täynnä yllätyksiä.

Lähes kaikki riskit ovat ihmisen aiheuttamia ja niihin voidaan vaikuttaa. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta. Luonnonilmiöt (esimerkiksi salama, myrsky ja sade) aiheuttavat joskus vahinkoja, mutta niitäkin vastaan voi suojautua ja niiden seurauksiin varautua.

Riskien toteutuminen johtuu usein siitä, että niihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty riittävän ajoissa kiinnittää huomiota. Riskejä otetaan myös tietoisesti. Oikotie tunnetaan hankalaksi, mutta mahdollisuus ajan ja vaivan säästöön houkuttelee oikotien käyttöön. Tavallisesti kaikki menee hyvin, mutta riskinotto johtaa väistämättä aina silloin tällöin vahinkoihin. Vahingon mahdollisuutta sanotaan vahinkoriskiksi.

Liikeriskit ovat olennainen osa yritystoimintaa. Esimerkiksi tuotteiden menekkiin liittyy aina epävarmuus siitä, miten kuluttajat ottavat tuotteen vastaan. Toisaalta onnistunut liikeriskien ottaminen tarjoaa mahdollisuuden menestyä. Hyvällä liikeriskien hallinnalla parannetaan onnistumisen mahdollisuuksia ja turvataan jaloilleen putoaminen myös riskin toteutuessa.

Riskit pitää tuntea ja hallita. Pienetkin häiriöt voivat epäedullisissa olosuhteissa käynnistää tapahtumaketjun, joka saattaa jopa uhata yrityksen toimintaa. Konkurssiin menneiden yritysten lähihistoriasta löytyy usein vuoden parin takainen ongelmatilanne, jonka aiheuttamasta häiriöstä yritys ei ole kyennyt toipumaan.

Pienet yritykset ovat tässäkin suhteessa isompia haavoittuvampia. Ongelman selvittely sitoo yrityksen harvojen avainhenkilöiden resursseja; heidän aikansa tai osaamisensa ei aina riitä tilanteen hallintaan niin, että yrityksen toiminta kyettäisiin turvaamaan. Riskiä lisää merkittävästi pienille yrityksille tyypillinen päätöksenteko, asiakaskuntaan ja tuotevalikoimaan liittyvä yksipuolisuus.

Asiat eivät aina suju suunnitelmien mukaan: yrityksen myyntipäällikkö vaihtaa työpaikkaa kesken tärkeän projektin, pakkauskone rikkoutuu, liikehuoneisto käydään yöllä töhrimässä, sorvari katkaisee hiihtolomalla jalkansa, alihankkija tekee konkurssin. Elämä on täynnä yllätyksiä.

Monenlaisia riskejä

Riskit jaetaan riskilajeihin sen mukaan, millaisia ne ovat luonteeltaan tai mihin yrityksen toimintoihin ne voivat vaikuttaa. Moni riski voi kuulua useampaankin lajiin. Luokittelut helpottavat riskien tunnistamista ja hallintaa.

Osa riskeistä on yhteisiä lähes kaikille pk-yrityksille. Esimerkiksi kaikki pienet yritykset ovat riippuvaisia avainhenkilöidensä työkyvystä. Osa riskeistä on tyypillistä tietyille aloille ja uhka saattaa myös vaihdella aikojen ja tilanteiden muuttuessa. Asusteliikkeen pitäjää huolestuttavat muuttuva muoti ja myymättä jäävät tuotteet, huoltoaseman omistajaa öiset varkaat ja kova hintakilpailu. Toisaalta uutta yritystä uhkaavat erilaiset asiat kuin jo paikkansa vakiinnuttanutta yritystä.

Sivuston valikostaRiskien luokittelu löydät tietoa ja välineitä eri riskilajien hallintaan!