Työvälineistöä ja lomakkeita

Välinesarjan käyttö

Pk-yrityksen riskienhallinta -välinesarja tarjoaa runsaasti tietoa ja työvälineitä riskiensä hallinnasta kiinnostuneelle pk-yritykselle. Pienellä perehtymisellä laajasta välinesarjasta löytyy apua moneen riskien hallinnan käytännön tarpeeseen.Tietoa ja työvälineitä - Riskienhallinnan välinesarja tarjoaa käytännönläheisiä työvälineitä ja helppolukuista perustietoa pk-yrityksen riskienhallinnan kehittämiseen. Liikkeellelähtö on tehty helpoksi: riskienhallinta on jaettu pieniin, kohtuullisella työmäärällä hoidettaviin paloihin, jolloin riskienhallinnassa päästään liikkeelle pienellä panostuksella ja heti käytännön toimiin.

Tästä löytyy tarkemmat ohjeet välinesarjan hyväksikäyttöön