Riskien luokittelu

Riskien erilaiset luokittelut helpottavat riskien tunnistamista ja hallintaa. Riskejä jaotellaan paitsi luonteen niin myös sen mukaan, mihin yrityksen toimintoihin ne voivat vaikuttaa. Näin riskit jaetaan ns. riskilajeihin. Moni riski voi kuulua useampaankin riskilajiin. Esimerkiksi tuoteriskit ovat yleensä myös liikeriskejä.

Voit käydä riskiluokkia/-lajeja läpi juuri siitä näkökulmasta, mikä sinulle itsellesi on juuri nyt ajankohtaisin. Muista kuitenkin, että elävässä elämässä riskilajit menevät osin päällekkäin - käytä ja sovella jaottelua luovasti.