Riskienhallinnan hyödyt

Osaavasta riskienhallinnasta hyötyy jokainen yrityksestä elantonsa ansaitseva ihminen. Yhteistyö työnantajan ja työntekijöiden välillä tuo voimaa koko yrityksen toimintaan.

Turvaa yritykselle

Riskienhallinta parantaa yrityksesi menestymismahdollisuuksia. Kun riskien taustalla olevat ongelmat poistetaan, häiriötilanteet ja katkokset vähenevät ja tuotannon tehokkuus ja laatu paranevat. Näin yllättäviä vahinkoja ja niiden aiheuttamia kustannuksia saadaan vähenemään. Riskejä tunnistettaessa työpaikan toimintaa opitaan ymmärtämään koko ajan paremmin

Yritys hyötyy, kun

 • Yllättävät vahingot ja niiden kustannukset vähenevät
 • Tuotannon tehokkuus ja laatu paranevat
 • Resurssit voidaan kohdentaa tärkeimpien ongelmien hallintaan
 • Häiriötilanteet ja katkokset vähenevät
 • Omaa toimintaa opitaan tuntemaan paremmin
 • Imago parenee
 • Asiakastyytyväisyys kasvaa

Turvaa työntekijöille

Kun henkilöstö pääsee osallistumaan riskien syiden ja torjunnan tarkasteluun, sen osaaminenkin paranee. Tämä parantaa työtyytyväisyyttä ja antaa valmiuksia omien työtehtävien kehittämiseen. Mitä vähemmän työpaikalla on riskejä, sen turvallisempi ja varmempi työpaikka on. Riskinsä tunteva ja hallitseva yritys kykenee toimimaan myös vahingon sattuessa.

Työntekijä hyötyy, kun

 • Työpaikalla on turvallista ja mielekästä työskennellä
 • Oma työ jäsentyy osaksi yrityksessä tehtävää kokonaisuutta
 • Oman työn tuntemus ja ammattitaito kasvaa
 • Työtyytyväisyys lisääntyy
 • Omat valmiudet työtehtävien kehittämiseen lisääntyvät
 • Tehtävät ja vastuut selkiytyvät