Toiminta vahingon sattuessa

Varautumissuunnitelman laatiminen

 • Henkilöstön koulutus
 • Tarvittavien välineiden, varusteiden ja järjestelmien käyttöönotto
 • Välineiden, varusteiden ja järjestelmien tarkistus säännöllisin väliajoin
 • Toiminnan ohjeistaminen
 • Kontaktien ja sopimusten luominen kaikkien tilanteen hallinnassa tarvittavien välille

Pelastaminen ja pelastautuminen

 • Välittömän ensiavun antaminen
 • Henkilöiden ja kohteiden pelastaminen
 • Muiden kohteiden ja pelastustyötä tekevien henkilöiden suojelu

Avun hälyttäminen

 • Hälytykset työpaikalla ja vahinkopaikan ympäristössä
 • Pelastustoimen asiantuntijat, tietojärjestelmäexpertit

Vahingon rajoittaminen

 • Lisävahinkojen estäminen
 • Pelastustyötä tekevien henkilöiden suojelu
 • Vahinkopaikan merkintä ja eristäminen

Paikalle saapuvien ammattilaisten auttaminen

 • Havaintojen tekeminen vahingoista
 • Vahinkotapahtuman ja vahinkojen kuvailu ammattilaisille
 • Kontaktitietojen antaminen

Vahingosta toipuminen

 • Korvaavien järjestelmien, tilojen ja menettelytapojen käyttöönotto
 • Tilanteen palauttaminen normaaliksi
 • Tapahtuneesta tiedottaminen

Jälkihoito

 • Vahinkojen arviointi
 • Vahinkoilmoitus ja yhteydenpito mm. vakuutusyhtiöön
 • Vahingon kohteiden kunnostus, uudelleenrakentaminen ja uudet hankinnat
 • Keskustelut työpaikalla, terapia
 • Tiedottaminen

Tilanteesta oppiminen

 • Tilanteen jälkipuinti - mitä voidaan oppia? Mitkä asiat olivat syynä tilanteen syntymiseen ja kehittymiseen? Miten ne voidaan estää jatkossa?
 • Miten tilanteen hallinta onnistui? Mitä pitäisi tehdä paremmin tai nopeammin?
 • Oppien siirtäminen käytäntöön, toiminnan kehittäminen