Virhevastuu

Virheellinen tuote ja ostajan oikeudet

Yrityksellä on velvollisuus luovuttaa asiakkaalle sopimuksenmukaisia tuotteita. Virhevastuulla tarkoitetaan kauppalain mukaista vastuuta sellaisissa tilanteissa, joissa toimitetussa tuotteessa tai palvelussa on virhe.

Tuote katsotaan virheelliseksi, kun se ei:

 • Sovellu tarkoitukseen, johon sellaista tuotetta yleensä käytetään
 • Sovellu siihen tarkoitukseen, mihin sitä oli tarkoitus käyttää, olettaen, että myyjä tiesi käyttötarkoituksen
 • Vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin
 • Vastaa tietoja, jotka myyjä on antanut tuotteen ominaisuuksista tai käytöstä ennen kaupantekoa
 • Ole pakattu tarkoituksenmukaisella tavalla

Tällaisessa tilanteessa ostajalla on oikeus_

 • Pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta
 • Vaatia kaupan täyttämistä tai virheen korjaamista
 • Vaatia hinnanalennuksia
 • Purkaa kauppa, mikäli sopimusrikko on olennainen

Lisäksi ostajalla on oikeus vaatia vahingonkorvausta:

 • Välittömiin vahinkoihin (esim. reklamaatio- ja selvittelykulut sekä turhista kuljetuksista ja asennuksista syntyneet kulut)
 • Välillisiin vahinkoihin (esim. keskeytysten aiheuttamat kulut, saamatta jäänyt voitto)

Korvausvastuu sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä vahingoista noudattaa ankaran vastuun periaatetta, eli on tuottamuksesta riippumatonta. Korvausvelvollisuus ei kuitenkaan päde, mikäli myyjä ei olisi voinut estää vahinkoa tapahtumasta. Välillisiin vahinkoihin kohdistuva vahingonkorvausvelvollisuus sen sijaan edellyttää tuottamusta - tahallisuutta, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Korvauksia hakevan osapuolen tulee tässä tapauksessa pystyä todistamaan virheen ja vahingon välinen syy-yhteys.

Vastuusta sopiminen

Yritysten välistä kauppaa säätelevän kauppalain lähtökohtana on yleinen sopimusvapauden periaate: lain pelisäännöistä voidaan - ja tuleekin - poiketa, kun osapuolet sitä haluavat. Myyjänä tavallisesti toimivalle pk-yritykselle on tärkeätä huolehtia aina siitä, että sopimus tehdään ja siihen kirjataan myyjän vastuuta kohtuullistavat sopimusehdot, koska sopimuksen vastuiden ja velvoitteiden tulee aina olla järkevässä taloudellisessa tasapainossa. Sopimusehdot pitää vielä tarkistuttaa asiantuntijalla.