Työssä koettava väkivalta

Monissa asiakaspalvelutehtävissä fyysinen väkivalta ja sen uhka ovat huolestuttavanTyöväkivalta yleisiä. Väkivaltatilanteet saattavat johtaa erilaisiin fyysisiin vammoihin ja jopa hengen menetykseen. Jo väkivallan uhka voi aiheuttaa jatkuvaa pelkoa ja ahdistusta. Väkivaltaan voi kuitenkin varautua ja pitää tilanteet paremmin hallinnassa. Työssä, jossa on ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet pitää järjestää niin, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisimman hyvin jo etukäteen.

Työväkivallan riskiryhmiä ovat mm. hotelli- ja ravintola-ala, poliisi ja vartiointi, liikennöinti, terveydenhuolto/sairaanhoito, sosiaaliala ja kaupan ala. Väkivallan kohteeksi joutumisen riskejä esiintyy eniten työssä, jossa joudutaan olemaan yleisön kanssa tekemisissä, käsittelemään rahoja tai vartioimaan arvotavaraa. Riskiä lisää myös työskentely yksin tai kohteessa, jonka henkilöstömäärä on pieni. Myös työskentely myöhään yöllä tai aikaisin aamulla sekä se, että joutuu kohtaamaan päihtyneitä tai henkisesti tasapainottomia ihmisiä työssä, lisää riskitilainteiden määrää.

Työväkivallan uhkaa voidaan vähentää työn ja työpaikan suunnittelun keinoin:

  • Laaditaan ohjeet uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin väkivaltatilanteissa.
  • Suunnitellaan työtehtävät sellaisiksi, että ne eivät houkuttele väkivallantekoihin
  • Työympäristö suunnitellaan sellaiseksi, että väkivalta- ja uhkatilanteet havaitaan mahdollisimman hyvin ennakolta sekä ehkäistään näiden tilanteiden syntyminen.
  • Sijoitetaan kalusteet siten, että väkivaltatilanteessa henkilökunnalla on mahdollisuus päästä pakenemaan.
  • Luodaan työntekijöille mahdollisuus avun hälyttämiseen väkivaltatilanteessa.
  • Käytetään valvonta- ja hälytyslaitteita. Pidetään laitteet kunnossa ja opastetaan henkilökunta niiden käyttöön.
  • Sovelletaan turvallisia toimintatapoja, esimerkiksi käytännöt rahojen käsittelyssä ja ovien sulkemisessa.
  • Koko henkilöstö koulutetaan väkivaltatilanteiden välttämiseen ja hallintaan.

Työväkivaltatapausten käsittelyssä pitää muistaa laadukas jälkihoito uhrille. Työväkivaltatilanteet ovat usein traumaattisia niiden kohteeksi joutuneelle, vaikka fyysiset seuraukset eivät olisikaan vakavat. Vakavat työväkivaltatapaukset on aina syytä ilmoittaa sekä sekä poliisille että työsuojeluviranomaisille.