Uhkia ja mahdollisuuksia

Asiat eivät aina suju suunnitelmien mukaan: yrityksen myyntipäällikkö vaihtaa työpaikkaa kesken tärkeän projektin, pakkauskone rikkoutuu, liikehuoneisto käydään yöllä töhrimässä, sorvari katkaisee hiihtolomalla jalkansa, alihankkija tekee konkurssin. Elämä on täynnä yllätyksiä.

Lähes kaikki riskit ovat ihmisen aiheuttamia ja niihin voidaan vaikuttaa. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta. Luonnonilmiöt (esimerkiksi salama, myrsky ja sade) aiheuttavat joskus vahinkoja, mutta niitäkin vastaan voi suojautua ja niiden seurauksiin varautua.

Riskien toteutuminen johtuu usein siitä, että niihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty riittävän ajoissa kiinnittää huomiota. Riskejä otetaan myös tietoisesti. Oikotie tunnetaan hankalaksi, mutta mahdollisuus ajan ja vaivan säästöön houkuttelee oikotien käyttöön. Tavallisesti kaikki menee hyvin, mutta riskinotto johtaa väistämättä aina silloin tällöin vahinkoihin. Vahingon mahdollisuutta sanotaan vahinkoriskiksi.

Liikeriskit ovat olennainen osa yritystoimintaa. Esimerkiksi tuotteiden menekkiin liittyy aina epävarmuus siitä, miten kuluttajat ottavat tuotteen vastaan. Toisaalta onnistunut liikeriskien ottaminen tarjoaa mahdollisuuden menestyä. Hyvällä liikeriskien hallinnalla parannetaan onnistumisen mahdollisuuksia ja turvataan jaloilleen putoaminen myös riskin toteutuessa.

Riskit pitää tuntea ja hallita. Pienetkin häiriöt voivat epäedullisissa olosuhteissa käynnistää tapahtumaketjun, joka saattaa jopa uhata yrityksen toimintaa. Konkurssiin menneiden yritysten lähihistoriasta löytyy usein vuoden parin takainen ongelmatilanne, jonka aiheuttamasta häiriöstä yritys ei ole kyennyt toipumaan.

Pienet yritykset ovat tässäkin suhteessa isompia haavoittuvampia. Ongelman selvittely sitoo yrityksen harvojen avainhenkilöiden resursseja; heidän aikansa tai osaamisensa ei aina riitä tilanteen hallintaan niin, että yrityksen toiminta kyettäisiin turvaamaan. Riskiä lisää merkittävästi pienille yrityksille tyypillinen päätöksenteko, asiakaskuntaan ja tuotevalikoimaan liittyvä yksipuolisuus.