Monenlaisia riskejä

Riskit jaetaan riskilajeihin sen mukaan, millaisia ne ovat luonteeltaan tai mihin yrityksen toimintoihin ne voivat vaikuttaa. Moni riski voi kuulua useampaankin lajiin. Luokittelut helpottavat riskien tunnistamista ja hallintaa.

Sivuston valikosta Riskien luokittelu (ja sen alavalikoista) löydät tietoa ja välineitä eri riskilajien hallintaan!

Osa riskeistä on yhteisiä lähes kaikille pk-yrityksille. Esimerkiksi kaikki pienet yritykset ovat riippuvaisia avainhenkilöidensä työkyvystä. Osa riskeistä on tyypillistä tietyille aloille ja uhka saattaa myös vaihdella aikojen ja tilanteiden muuttuessa. Asusteliikkeen pitäjää huolestuttavat muuttuva muoti ja myymättä jäävät tuotteet, huoltoaseman omistajaa öiset varkaat ja kova hintakilpailu. Toisaalta uutta yritystä uhkaavat erilaiset asiat kuin jo paikkansa vakiinnuttanutta yritystä.